Preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

Oznamujeme príbuzným, že z dôvodu opatrení v súvislosti so šírením infekcie nového druhu koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19 platí v DSS Adventus Močenok ako aj ZSS Adventus Vlčany počnúc dňom 28. septembra 2020 zákaz návštev do odvolania. 

V oboch zariadeniach sú prísne dodržiavané hygienicko-epidemiologické nariadenia za účelom zabránenia vstupu infekcie medzi našich prijímateľov sociálnych služieb. Pre obe zariadenia sú spracované a pravidene aktualizované usmernenia i krízové plány.  

Ďakujeme, že aj v tomto náročnom období na nás myslíte, vyjadrujete nám podporu a telefonickou komunikáciou povzbudzujete svojich príbuzných a priateľov. Uisťujeme vás, že ihneď ako to situácia dovolí, opätovne povolíme návštevy vašich príbuzných v našich zariadeniach. 

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. 

Back To Top