Stanovisko k zverejneným informáciam sťažovateľky p. Follaufovej

K zverejneným informáciám sťažovateľky p. Follaufovej uvádzame nasledovné stanovisko:

 

V prvom rade nám je veľmi ľúto úmrtie klientky nášho zariadenia. Sme presvedčení, že každý jeden ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu a v tomto presvedčení personál nášho zariadenia pristupuje ku všetkým klientom, poskytuje im kvalitnú starostlivosť a vytvára pocit domova.

 

S rovnakým prístupom sme poskytovali sociálnu službu ako klientke zariadenia aj matke pani Follaufovej. Po zhoršení jej zdravotného stavu v neskorších večerných hodinách bola klientke privolaná službukonajúcim personálom RZP. Na základe vyšetrenia vykonaného na mieste nám pracovníci RZP oznámili, že odvezú klientku do nemocnice za účelom vykonania ďalšieho vyšetrenia, nie za účelom jej hospitalizácie, tú sami označili ako nepravdepodobnú. Z tohto dôvodu neboli do sanitky RZP priložené osobné veci klienta, ktoré štandardne odmieta posádka RZP prevážať, pretože po absolvovaní potrebných vyšetrení vždy privezie RZP klienta späť do zariadenia. Nakoľko klientka nebola v noci privezená posádkou RZP späť do zariadenia, informovali sme o tejto skutočnosti pani Follaufovú. Ponúkli sme pani Follaufovej, že preveríme dôvody neprivezenia klientky späť, avšak pani Follaufová trvala na tom, že tieto dôvody preverí sama. Ako sama uvádza vo svojom príspevku, preverovala ich až so značným časovým odstupom, pretože si bola úplne istá, že je v nemocnici v dobrých rukách. Nášmu zariadeniu nebolo úmrtie klientky nemocnicou oznámené, táto skutočnosť vyšla najavo až na základe zisťovania pani Follaufovej, ktorej ju oznámila nemocnica.

 

S poľutovaním konštatujeme, že príspevok zverejnený pani Follaufovou obsahuje množstvo neprávd a protirečivých tvrdení a sugestívny a tendenčný popis daných skutočností (napr. zverejnená výška úhrady za sociálne služby v zariadení je výrazným spôsobom nadhodnotená, informácie o zatajovaní vedúcej zariadenia nie sú pravdivé atď.) V príspevku sa neuvádza, že pani Follaufová nereagovala na pokusy o telefonáty zo strany vedúcej zariadenia a napriek vyzvaniu si do dnešného dňa neprišla prevziať do zariadenia osobné veci po svojej zosnulej matke.

 

Vzniknutá situácia nás mrzí. Nemôžeme sa však ubrániť presvedčeniu, že pani Follaufová zverejnila svoj príspevok s úmyslom poškodiť povesť nášho zariadenia a znevážiť prácu nášho personálu. Pritom počas celej doby poskytovania sociálnej služby v našom zariadení nevyjadrila pani Follaufová nespokojnosť s úrovňou poskytovania služieb.

 

Nemyslíme si, že je v kohokoľvek záujme viesť namiesto racionálnej a konštruktívnej osobnej komunikácie zainteresovaných osôb "dialóg" prostredníctvom sociálnych sietí a internetu. Reagujeme preto len týmto stručným stanoviskom. Celý priebeh poskytovania sociálnych služieb máme štandardným spôsobom zdokumentovaný a nebude pre naše zariadenie problém vyvrátiť jedno po druhom všetky nepravdivé tvrdenia pani Follaufovej. Neurobíme tak však verejne, ale len vo vzťahu k osobám oprávneným požadovať dané informácie, v prípade, ak budeme o poskytnutie daných informácií požiadaní.

 

Zverejnený príspevok pani Follaufovej je momentálne predmetom posúdenia zo strany advokátskej kancelárie ohľadom možných nárokov nášho zariadenia voči pani Follaufovej z dôvodu možného poškodenia dobrého mena nášho zariadenia.

Back To Top