Kontakt

ADVENTUS, n.o., 

Sídlo: Viničky 37/5, 949 11  Nitra

Korešpondenčná adresa: Ul. Dekana Ščasného 1826/1,  951 31  Močenok

IČO: 45739790

DIČ: 2023688249

Bankové spojenie: Tatra banka Šaľa

Číslo účtu: 2929885820/1100

Právna forma: Nezisková organizácia

info@adventus.sk

 

Riaditeľ: Juraj Lenický

Mobil: +421 918 510 409

Email: riaditel@adventus.sk

 

Domov sociálnych služieb Močenok

Adresa: Ul. Dekana Sčasného 1826/1, 951 31  Močenok

Mobil: +421 908 904 788

Email: dssmocenok@adventus.sk

 

Domov sociálnych služieb Vlčany

Adresa: Hlavná 955, 925 84  Vlčany

Mobil: +421 908 904 798

Email: dssvlcany@adventus.sk

 

 

 

Na mape je zobrazený DSS Adventus Močenok – korešpondenčná adresa.

Informácie o sídle Adventus, n.o.
  • Viničky 37/5, 949 11 NITRA
  • +421 918 510 409
  • info@adventus.sk