Aktivity

Pri svojej práci sa snažíme o to, aby klienti v našom zariadení mali pre svoj život nielen všetko nevyhnutné a potrebné, ale aby aj ich život bol naplnený príjemnou prácou, zábavou, spoločenskými udalosťami a inými činnosťami, ktoré spríjemňujú život nám všetkým.

 

Sú to činnosti, ktoré sú príjemné, ale aj podporujú rozvoj osobnosti jednotlivých klientov, ako bude už čoskoro vidno aj z obrázkov v kategórii Fotogaléria.