Zákony

Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Kliknutím na názov dokumentu, sa otvorí okno, kde si budete môcť pozrieť, vytlačiť, alebo uložiť potrebný dokument do Vášho počítača.
Ak sa Vám uložený súbor v počítači nedá otvoriť, pravdepodobne Váš počítač neobsahuje program Arobe Reader, alebo iný prehliadač .pdf súborov.